Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

REKISTERIN NIMI:

Honkasen Puutarha Oy:n kanta-asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ:

Honkasen Puutarha Oy Tiihalantie 21, 36270 Kangasala

REKISTERIASIOIDEN HOITAJA:

Olli Lähdekorpi
puh (03) 377 1483
olli.lahdekorpi@honkasenpuutarha.fi

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:

Henkilötietoja käytetään ostohyvityksen laskentaan, asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin sekä liiketoiminnan kehittämistä palvelevaan tilastointiin. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Asiakkaan tiedot: 
 • etu- ja sukunimi
 • lähiosoite
 • postinumero- ja postitoimipaikka
 • puhelinnumerot
 • sähköpostiosoite
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • suoramarkkinointisuostumukset
 • osoitetietojen päivityssuostumus Postin rekisteristä
 • asiakasryhmä
 • kanta-asiakkaaksi liittymispäivä
 • kanta-asiakasnumero
 • kanta-asiakaskortin tiedot

Asiakkaan osto- ja bonustiedot:

 • Ostotapahtumat
  • ostopäiväys
  • ostomyymälä
  • ostosumma
 • Bonustapahtumat
  • bonuskertymä
  • myönnetyt bonussetelit ja niiden arvo
  • käytetyt bonussetelit ja niiden arvo

Asiakkaan tapahtumatiedot:

 • asiakasyhteydenpito
 • hyödynnetyt kanta-asiakasedut
 • asiakaspalautteet

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Asiakas ja yhteystietojen osalta päivityspalveluja tarjoavat yritykset. Kanta-asiakaskortin käyttöön ja kanta-asiakasetujen hyödyntämiseen saadaan myymälöiden kassajärjestelmistä tai yrityksen www-sivustosta.

 

TIETOJEN LUOVUTUS:

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Kanta-asiakasrekisterin käyttöoikeus on ainoastaan omaan henkilökuntaan tai kantaasiakasjärjestelmän ylläpitoon osallistuvien alihankkijoiden henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä. Kanta-asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmät on suojattu kulunvalvonnalla ja käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla sekä palomuurilla.

 

TARKASTUSOIKEUS:

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omalta kohdaltaan kanta-asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastus tapahtuu tekemällä kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.